Available courses

Na tomto místě naleznete aktualizované údaje o činnosti Pedagogické sekce, materiály pro přípravu na jednotlivá setkání, nahrávky z on-line setkání.

Kurz nabízí seznámení s vlivem křesťanství na evropskou kulturu. Je zaměřen na porozumění symbolům v křesťanské tradici.

Chcete se podílet na časopise Theology and Philosophy of Education? Zde je prostor, kde můžete sdílet své nápady, poznámky, připomínky i v češtině či slovenštině.

V tomto kurzu je představena filosofie výchovy tak, jak je pěstována díky žákům zakladatelů oboru filosofie výchovy na Karlově univerzitě, kterými byli Jaroslava Pešková a Radim Palouš. Jim je i tento kurz věnován jako poděkování za jejich péči o duši.

Zimní škola filosofie výchovy je každoročním místem dialogu zájemců o otázky výchovy a vzdělávání v lidském životě.

Zde se nabízí prostor ke sdílení materiálů k promýšlení filosofie výchovy

Úkolem tohoto kurzu je podnítit k filosofickému náhledu na svět, sebe i druhé.

Tento kurz je úvodem do praktické filosofie (podle Aristotela), či do té části filosofie, kterou E. Lévinas označil první filosofií.

Kurz uvádí do lidskoprávního myšlení a obecně k promýšlení otázek postavení a odpovědnosti člověka ve světě a společnosti.

Oznámení stránek