Úvodní přednáška k předmětu Základy filosofie výchovy