Available courses

Na tomto místě naleznete aktualizované údaje o činnosti Pedagogické sekce, materiály pro přípravu na jednotlivá setkání, nahrávky z on-line setkání.

Kurz nabízí seznámení s vlivem křesťanství na evropskou kulturu. Je zaměřen na porozumění symbolům v křesťanské tradici.

Chcete se podílet na časopise Theology and Philosophy of Education? Zde je prostor, kde můžete sdílet své nápady, poznámky, připomínky i v češtině či slovenštině.

V tomto kurzu je představena filosofie výchovy tak, jak je pěstována díky žákům zakladatelů oboru filosofie výchovy na Karlově univerzitě, kterými byli Jaroslava Pešková a Radim Palouš. Jim je i tento kurz věnován jako poděkování za jejich péči o duši.

Zimní škola filosofie výchovy je každoročním místem dialogu zájemců o otázky výchovy a vzdělávání v lidském životě.

Zde se nabízí prostor ke sdílení materiálů k promýšlení filosofie výchovy

Úkolem tohoto kurzu je podnítit k filosofickému náhledu na svět, sebe i druhé.

Tento kurz je úvodem do praktické filosofie (podle Aristotela), či do té části filosofie, kterou E. Lévinas označil první filosofií.

Kurz uvádí do lidskoprávního myšlení a obecně k promýšlení otázek postavení a odpovědnosti člověka ve světě a společnosti.

Oznámení stránek

Předměty vypsané na zimní semestr 2024/25 na Univerzitě Karlově

by Zuzana Svobodová -

Přemýšlíte o předmětech na zimní semestr 2024/25? Budu otevírat např. následující předměty vyučované on-line (Univerzita Karlova):
Leisure as the Basis of Culture - L0678 (https://is.cuni.cz/studium/predmety/index.php?id=9902bb4eb8001820b767869089a7a9d7&tid=2&do=predmet&kod=L0678)
Human Rights: Justice, Reason, Intellect and Participation - L0648 (https://is.cuni.cz/studium/predmety/index.php?id=9902bb4eb8001820b767869089a7a9d7&tid=2&do=predmet&kod=L0648)
Theology of Education - L0647 (https://is.cuni.cz/studium/predmety/index.php?id=9902bb4eb8001820b767869089a7a9d7&tid=2&do=predmet&kod=L0647)
Philosophy and Medicine - CVOL0298 (https://is.cuni.cz/studium/predmety/index.php?id=9902bb4eb8001820b767869089a7a9d7&tid=2&do=predmet&kod=CVOL0298)
Selected Topics on the History of Philosophy - CVOL0337 (https://is.cuni.cz/studium/predmety/index.php?id=9902bb4eb8001820b767869089a7a9d7&tid=2&do=predmet&kod=CVOL0337)


Případně tento výběrový předmět vyučovaný běžně ve třídě:
Filosofie a lékařství - CVOL0104 (https://is.cuni.cz/studium/predmety/index.php?id=9902bb4eb8001820b767869089a7a9d7&tid=2&do=predmet&kod=CVOL0104)


Older topics...